แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

กำจัดแมลงสาบ (เวลาพิเศษ)

เริ่มต้นที่ ฿500

การกำจัดแมลงสาบในเวลาพิเศษนี้จะเปิดให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทสามารถซื้อได้เท่านั้น โดยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใช้บริการในเวลาพิเศษ หรือ นอกเวลาทำการ ซึ่งได้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็น ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น

ไล่หรือกำจัดมด (เวลาพิเศษ)

เริ่มต้นที่ ฿500

การไล่มดหรือกำจัดมดในเวลาพิเศษนี้จะเปิดให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทสามารถซื้อได้เท่านั้น โดยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใช้บริการในเวลาพิเศษ หรือ นอกเวลาทำการ ซึ่งได้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็น ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น

กำจัดปลวก (เวลาพิเศษ)

เริ่มต้นที่ ฿500

การกำจัดปลวกในเวลาพิเศษนี้จะเปิดให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทสามารถซื้อได้เท่านั้น โดยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใช้บริการในเวลาพิเศษ หรือ นอกเวลาทำการ ซึ่งได้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็น ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น

ไล่หรือกำจัดหนู (เวลาพิเศษ)

เริ่มต้นที่ ฿500

การไล่หรือกำจัดหนูในเวลาพิเศษนี้จะเปิดให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทสามารถซื้อได้เท่านั้น โดยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใช้บริการในเวลาพิเศษ หรือ นอกเวลาทำการ ซึ่งได้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็น ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น