โปรดซื้อบริการนี้ก่อน

กำจัดปลวก (เวลาพิเศษ)

เริ่มต้นที่ ฿500

การกำจัดปลวกในเวลาพิเศษนี้จะเปิดให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทสามารถซื้อได้เท่านั้น โดยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใช้บริการในเวลาพิเศษ หรือ นอกเวลาทำการ ซึ่งได้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็น ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น