Rat-away

บริการ Bundle (กำจัดหนู)

บริการ Bundle จะเป็นการให้บริการฉีดน้ำยาสมุนไพรควบคู่กับการวางเหยื่อเคมีและวางกรงดักหนู ซึ่งบริการนี้ถือเป็นบริการที่ทางบริษัทแนะนำเพราะด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของน้ำยา เหยื่อ และกรงดักหนูเมื่อนำทั้งหมดมาใช้ด้วยกันจะสามารถกำจัดหนูได้ผลเป็น 2 เท่า โดยเห็นผลเร็วและหนูจะค่อยๆลดลงภายใน 48 ชม.

Rat-away

บริการ Bundle (กำจัดหนู)

บริการ Bundle จะเป็นการให้บริการฉีดน้ำยาสมุนไพรควบคู่กับการวางเหยื่อเคมีและวางกรงดักหนู ซึ่งบริการนี้ถือเป็นบริการที่ทางบริษัทแนะนำเพราะด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของน้ำยา เหยื่อ และกรงดักหนูเมื่อนำทั้งหมดมาใช้ด้วยกันจะสามารถกำจัดหนูได้ผลเป็น 2 เท่า โดยเห็นผลเร็วและหนูจะค่อยๆลดลงภายใน 48 ชม.

Rat-away

บริการ Bundle (ไล่หนู)

บริการ Bundle จะเป็นการให้บริการฉีดน้ำยาสมุนไพรควบคู่กับการวางเหยื่อและวางกรงดักหนู ซึ่งบริการนี้ถือเป็นบริการที่ทางบริษัทแนะนำเพราะด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของน้ำยา เหยื่อ และกรงดักหนูเมื่อนำทั้งหมดมาใช้ด้วยกันจะสามารถไล่หนูได้ผลเป็น 2 เท่า โดยเห็นผลเร็วและหนูจะค่อยๆลดลงภายใน 48 ชม.

Rat-away

บริการ Bundle (ไล่หนู)

บริการ Bundle จะเป็นการให้บริการฉีดน้ำยาสมุนไพรควบคู่กับการวางเหยื่อและวางกรงดักหนู เมื่อนำทั้งหมดมาใช้ด้วยกันจะสามารถไล่หนูได้ผลเป็น 2 เท่า…..

Rat-away

บริการไล่หนูด้วยน้ำยาสมุนไพร

เรายินดีให้บริการไล่หนูภายในบ้านและอาคาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยจากน้ำยาสมุนไพรที่ปลอดภัย ไร้สี ไร้กลิ่น โดยใช้หัวสเปรย์ในการฉีดให้บริการ ไม่ฟุ้งกระจาย ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง โดยน้ำยาจะมีส่วนผสมของฟีโรโมนซึ่งเป็นฮอร์โมนสัตว์ใหญ่ โดยจะทำให้หนูกลัวแล้วหายไปภายใน 24 ชั่วโมง

Rat-away

บริการไล่หนูด้วยน้ำยาสมุนไพร

เรายินดีให้บริการไล่หนูภายในบ้านและอาคาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยจากน้ำยาสมุนไพรที่ปลอดภัย ไร้สี ไร้กลิ่น โดยใช้หัวสเปรย์ในการฉีดให้บริการ ไม่ฟุ้งกระจาย ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง….

Rat-away

บริการวางเหยื่อสมุนไพรไล่หนู

เรายินดีให้บริการวางเหยื่อสมุนไพรไล่หนูภายในบ้านและอาคาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยจากสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัย โดยเหยื่อสมุนไพรนี้จะมีกลิ่นหอมล่อให้หนูมากิน จากนั้นสมุนไพรจะออกฤทธิ์ให้หนูเกิดอาการชา และไม่สามารถรับรู้รสอาหารได้อีกจากนั้นหนูก็จะหนีไปภายในระยะเวลา 1-2 วัน

Rat-away

บริการวางเหยื่อสมุนไพรไล่หนู

เรายินดีให้บริการวางเหยื่อสมุนไพรไล่หนูภายในบ้านและอาคาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยจากสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัย โดยเหยื่อสมุนไพรนี้จะมีกลิ่นหอมล่อให้หนูมากิน….

Rat-away

บริการวางเหยื่อเคมีไล่หนู

เรายินดีให้บริการวางเหยื่อเคมีไล่หนูภายในบ้านและอาคาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยวิธีการนี้เหมาะสำหรับกรณีที่ลูกค้าพบหนูเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นการวางเหยื่อเคมีในบริเวณที่เป็นทางเดินของหนู โดยเหยื่อเคมีนี้จะออกฤทธิ์ทำให้หนูมึนงง และจะไปทำลายระบบประสาทของหนูทั้งหมด แล้วหนูก็จะหนีไปภายในระยะเวลา 5-7 วัน

Rat-away

บริการวางเหยื่อเคมีไล่หนู

เรายินดีให้บริการวางเหยื่อเคมีไล่หนูภายในบ้านและอาคาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยวิธีการนี้เหมาะสำหรับกรณีที่ลูกค้าพบหนูเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นการวางเหยื่อเคมีในบริเวณที่เป็นทางเดินของหนู….

Rat-away

บริการกำจัดหนูด้วยเหยื่อเคมี

เรายินดีให้บริการกำจัดหนูด้วยเหยื่อเคมี ภายในบ้านและอาคาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยวิธีการนี้เหมาะสำหรับกรณีที่ลูกค้าพบหนูเป็นจำนวนมากและ ต้องการกำจัดหนู ซึ่งจะเป็นการวางเหยื่อเคมีในบริเวณที่เป็นทางเดินของหนู และเหยื่อเคมีจะล่อให้หนูมากิน จากนั้นจะออกฤทธิ์ทำให้หนูตายทันที

Rat-away

บริการกำจัดหนูด้วยเหยื่อเคมี

เรายินดีให้บริการกำจัดหนูด้วยเหยื่อเคมี ภายในบ้านและอาคาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยวิธีการนี้เหมาะสำหรับกรณีที่ลูกค้าพบหนูเป็นจำนวนมากและ ต้องการกำจัดหนู….

Rat-away

บริการดักจับหนูด้วยกาว

เรายินดีให้บริการดักจับหนูด้วยกาว พร้อมเหยื่อพิเศษในการล่อหนูภายในบ้านและอาคาร โดยการใช้กาวชนิดพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อดักจับหนูโดยเฉพาะและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสำหรับกรณีที่ลูกค้าพบหนูตัวเล็ก และต้องการดักจับหนู

Rat-away

บริการดักจับหนูด้วยกาว

เรายินดีให้บริการดักจับหนูด้วยกาว พร้อมเหยื่อพิเศษในการล่อหนูภายในบ้านและอาคาร โดยการใช้กาวชนิดพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อดักจับหนูโดยเฉพาะและนำเข้าจากต่างประเทศ….

Rat-away

บริการดักจับหนูด้วยกรง

เรายินดีให้บริการดักจับหนูด้วยกรง พร้อมเหยื่อพิเศษในการล่อหนูภายในบ้านและอาคาร โดยการใช้กรงชนิดพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อดักจับหนูโดยเฉพาะและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสำหรับกรณีที่ลูกค้าพบหนูตัวใหญ่เป็นจำนวนมาก และต้องการดักจับหนู

Rat-away

บริการดักจับหนูด้วยกรง

เรายินดีให้บริการดักจับหนูด้วยกรง พร้อมเหยื่อพิเศษในการล่อหนูภายในบ้านและอาคาร โดยการใช้กรงชนิดพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อดักจับหนูโดยเฉพาะและนำเข้าจากต่างประเทศ….

Rat-away

บริการ Hygiene

เรายินดีให้บริการจัดการกับปัญหาซากหนูและเชื้อโรคที่เกิดจากหนู เหมาะสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วย เด็กอ่อนที่ใช้บริการหลักจากเราแล้วต้องการให้เราดูแลปัญหาเรื่องสุขลักษณะภายในบ้านให้ โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปจัดการซากหนู หรือ เก็บกรงหนู และฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อให้

Rat-away

บริการ Hygiene

เรายินดีให้บริการจัดการกับปัญหาซากหนูและเชื้อโรคที่เกิดจากหนู เหมาะสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วย เด็กอ่อน หรือสัตว์เลี้ยง ที่ใช้บริการหลักจากเราแล้วและต้องการให้เราดูแลปัญหาเรื่องสุขลักษณะ….