นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ที.เค.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เคารพและให้คำมั่นสัญญาในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์ เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ หมายถึงคุณตกลงและยอมรับตามเงื่อนไขทั้งหมดของนโยบายนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับตัวบุคคล กิจการเจ้าของคนเดียว และห้างหุ้นส่วน โดยไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เรามีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรอื่น การเปิดใช้เว็บไซต์และบริการอื่นภายในเว็บไซต์ของเรา จะไม่มีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองอย่างเต็มใจ หมายถึงคุณยินยอมให้เราจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ เพื่อให้เราสามารถตอบสนองหรือให้บริการตามที่ได้รับการร้องขอเท่านั้น เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประเภทของอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ที่คุณใช้ หรือเว็บไซต์ที่คุณเข้าและมีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา คุณจะไม่ถูกระบุตัวตนจากข้อมูลนี้ และข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อช่วยเราในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น เราจะไม่ขาย จำหน่าย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากคุณหรือมีการร้องขอตามกฎหมาย เราจะดำเนินการลบข้อมูลสมาชิก (และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) ออกจากฐานข้อมูลเมื่อได้รับการร้องขอ

การใช้ข้อมูลที่รวบรวม บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ๆ และปกป้องบริษัทและท่าน ตลอดจนเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านโดยเฉพาะ เช่น แสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับท่าน แสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น การใช้ Tag เป็นต้น ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่าน และคุณภาพโดยรวมของเว็บไซต์

นอกจากนี้เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ใดก็ตามภายนอกบริษัท โดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ เนื่องจากเรามีการดำเนินงานทั่วโลก ข้อมูลที่คุณส่งอาจถูกถ่ายโอนไปที่ใดๆ ในโลกภายใต้กลุ่มบริษัทของเรา เราใช้ความระมัดระวังในการส่งข้อมูลนี้และข้อมูลอื่นๆ ให้มีความปลอดภัยภายใต้การควบคุมของเรา เมื่อคุณมอบข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงคุณยินยอมต่อการส่งข้อมูลดังกล่าว เว็บไซต์นี้ใช้คุณลักษณะของบราวเซอร์ที่เรียกว่า “คุกกี้” คุกกี้ คือ ไฟล์ที่เว็บบราวเซอร์เก็บไว้ในฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์คุณ เพื่อระบุตัวคุณทุกครั้งที่คุณกลับมายังเว็บไซต์ และไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวซ้ำอีก คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของคุกกี้ได้ที่ http://www.wikipedia.org บราวเซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณปิดการใช้งานคุกกี้ได้ ในกรณีที่ต้องการปิดการใช้งาน คุณต้องไปที่เมนูช่วยเหลือบนเว็บบราวเซอร์ อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวอาจจำกัดการเข้าถึงบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ที่คุณสามารถใช้ได้ เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดรับทราบว่าทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว และจะไม่ขอรับผิดชอบต่อสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อฝ่ายกฎหมาย บริษัท ที.เค.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เบอร์โทร 065-521-4000 หรือส่งอีเมลเข้ามาที่ support@tkkinter.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ โดยการใช้เว็บไซต์และการยอมรับนโยบายนี้ คุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.tkkinter.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

www.tkkinter.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม www.tkkinter.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง[เว็ปไซต์ของท่าน] ได้ 3 ช่องทาง คือ ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ 165 ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : support@tkkinter.com ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน แชทผ่านในเว็บไซต์ : https://www.tkkinter.com/contact-us/

www.tkkinter.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม www.tkkinter.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce) อีเมล : e-commerce@dbd.go.th เว็บไซด์ : www.dbd.go.th

นโยบายการคืนเงิน

หากบริษัทผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้และปรากฎว่าไม่มีการส่งมอบบริการจริง บริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้ใช้ และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แจ้งกรณีดังกล่าวถึง บริษัท โดยส่งอีเมลมาที่ support@tkkinter.com ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันครบกำหนดของบริการตามกำหนดเวลา "การคืนเงินจะดำเนินการผ่านวิธีการชำระเงินแบบเดิมเท่านั้น" โปรดรอ 15 วันเพื่อให้การโอนเงินคืนเสร็จสมบูรณ์

เรารับการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์หรือผ่านบัตรเดบิต Visa หรือ MasterCard โดยบริการที่จองผ่านเว็บไซต์ยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการร้านค้าที่เกี่ยวข้อง เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะมีหนังสือแจ้งยืนยันถูกจัดส่งไปยังลูกค้าทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าไม่อยู่เพื่อใช้บริการตามกำหนดเวลาและส่งผลให้บริการไม่ได้รับการส่งมอบ ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายจะหักเมื่อยกเลิกในกรณีที่มีการยกเลิกล่าช้าและสำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าช้าในเวลาที่การส่งมอบบริการเสร็จสมบูรณ์

นโยบายกายกเลิก

สำหรับกรณีการยกเลิกล่าช้าหรือการร้องขอการเปลี่ยนแปลง (ล่าช้ากำหนดไว้น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มบริการ) ทางบริษัทมีสิทธิที่จะหัก 10% ของจำนวนเงินโดยคิดจากอัตราค่าบริการนั้น และจะถูกเรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมในการดูแลระบบ

ทางบริษัทขอรับประกันผลว่าแมลงหรือสัตว์ต่างๆจะหายไปภายในระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน (สำหรับแมลงสาบและมดและปลวก) หรือเจ็ดวัน (สำหรับหนู) โดยนับจากวันที่ให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งทางลูกค้าจะต้องเลือกซื้อบริการตามคำแนะนำของทางบริษัทเป็นสำคัญ อันได้แก่ บริการ Bundle และหากลูกค้ายังคงพบเห็นมดอยู่ภายในสามสิบวันหลังจากที่ได้รับบริการครั้งแรกแล้วเสร็จ ทางลูกค้าจำเป็นที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มในการใช้สิทธิ์รับประกันเข้ามาให้ทางบริษัทพิจารณา เมื่อทางบริษัทพิจารณาและอนุมัติแล้ว ทางบริษัทยินดีให้บริการทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการการนัดหมายภายในระยะเวลาอย่างน้อยสามวันทำการ

อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะไม่รับประกันผลดังกรณีต่อไปนี้​

  • ทางลูกค้าไม่ได้ดูแลในเรื่องของความสะอาดภายในบ้านการจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ให้บริการและหลังจากวันที่ให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้การบริการขาดประสิทธิภาพ
  • ปัจจัยภายนอกอันเป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ ฝนตก, น้ำท่วม โดยปัจจัยดังกล่าวจะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำยาลดลง
  • ในกรณีที่การสื่อสารของลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน อันเป็นเหตุให้การบริการเกิดข้อผิดพลาดและไม่สมบูรณ์
  • ทางลูกค้าไม่ได้เลือกซื้อบริการเข้ามาตามที่ทางบริษัทและผู้เชี่ยวชาญแนะนำไปเช่นบริการ Bundle หรือ ไม่ได้ปิดช่องหรือรูทางเข้าออกของหนูตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำหลังการให้บริการแล้วเสร็จ (สำหรับหนู) ดังนั้นทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

สิทธิในการรับประกันได้แก่ การเข้าให้บริการทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามบริการที่ลูกค้าซื้อ ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้คือ 30 วันหลังจากที่ได้ให้บริการครั้งแรกแล้วเสร็จ โดยเกือบทุกบริการ Bundle ของเราจะให้สิทธิ์ในการรับประกัน 30 วันเหมือนกันหมด เว้นแต่บริการกำจัดหนู การรับประกันจะครอบคลุมเพียง 7 วันเท่านั้น ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้
หมายเหตุ: การซื้อบริการ 12 ครั้ง หรือมากกว่า 1 ครั้ง ในราคาพิเศษที่มีส่วนลดของทางบริษัทรวมอยู่ บริการเหล่านี้จะไม่เข้าเงื่อนไขของการใช้สิทธิ์รับประกัน หากแต่ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาภายใน หรือระหว่างเดือนก่อนถึงกำหนดการให้บริการในครั้งถัดไป ทางบริษัทจะนำจำนวนครั้งที่เหลืออยู่มาใช้แทน ทั้งนี้สิทธิ์รับประกันจะครอบคลุมเฉพาะบริการที่สั่งซื้อในราคาเต็มเท่านั้น นอกจากนี้การซื้อเวลาพิเศษในการให้บริการ จะไม่นับเป็นบริการที่ได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองตามเงื่อนไขในการรับประกันของบริษัท

การจะใช้สิทธิ์รับประกัน ลูกค้าสามารถคลิกที่เมนู ติดต่อเราด้านบน โดยเลือกไปที่หัวข้อ ต้องการใช้สิทธิ์รับประกัน จากนั้นระบุรายละเอียดต่างๆ ตามที่ปรากฎ โดยลูกค้าจะต้องคำนึงถึงระยะเวลาการรับประกันที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ โดยหลังจากวันที่ได้รับการบริการในครั้งแรกแล้วเสร็จ ซึ่งลูกค้าสามารถดูประวัติการนัดหมายได้ที่เมนูบัญชีของฉัน และเลือกไปที่แท็บประวัติการนัดหมาย ทั้งนี้เมื่อลูกค้าได้กรอกข้อมูลและเช็คสิทธิ์อย่างครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องให้ลูกค้า แนบรูปถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกินขึ้นด้วย เพื่อทางบริษัทจะได้นำไปประเมินและสรุปผลว่าควรได้รับการคุ้มครองจากสิทธิ์รับประกันหรือไม่
หมายเหตุ: หากต้องการส่งรูปถ่ายมากกว่าหนึ่งรูป โปรดส่งมาทางอีเมลที่ support@tkkinter.com หรือส่งมาทางแชทในเว็ปไซต์ คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นใช้สิทธิ์

ในกรณีที่ลูกค้าสั้งซื้อบริการของเรา 1 ครั้ง สิทธิ์ในการรับประกันจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ เจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปให้บริการในครั้งแรกตามวันและเวลาที่ทางลูกค้าได้เลือกมา โดยจะนับออกไปอีก 30 วัน (เฉพาะบริการกำจัดแมลงสาบและมดและปลวก) หรือ 7 วัน (เฉพาะบริการกำจัดหนู) ซึ่งหากภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ 30 วัน 7 วัน ลูกค้ายังคงพบเห็นปัญหาอยู่ ก็สามารถใช้สิทธิ์ในการรับประกันได้โดยการกรอกข้อมูลเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
หมายเหตุ: ทางบริษัทจะพิจารณาการใช้สิทธิ์ในการรับประกันของลูกค้าตั้งแต่ เมื่อทางเราได้รับข้อมูลที่ทางลูกค้าได้กรอกมาผ่านทางเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ซึ่งในกรณีที่ลูกค้าโทรเข้ามาแจ้งใช้สิทธิ์รับประกันหากแต่ไม่ได้กรอกข้อมูลเข้ามาทางบริษัทจะถือว่าระยะเวลาในการรับประกันได้ล่วงเกินไปแล้ว

คำถามเกียวการสั่งซื้อ

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ลูกค้าสามารถเลือกบริการที่ประสงค์จะใช้ตามขนาดพื้นที่ ที่ต้องการ จากนั้นกรอกรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จให้ครบ และเลือกวิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้าพร้อมการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ จากนั้นลูกค้าก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยลูกค้าจะได้รับอีเมลแสดงถึงรายละเอียดของคำสั่งซื้อที่เลือกซื้อดังกล่าวทั้งหมด ประกอบกับวิธีการทำการนัดหมายในขั้นตอนต่อไป
การชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ ลูกค้าสามารถเลือกบริการที่ประสงค์จะใช้ตามขนาดพื้นที่ ที่ต้องการ จากนั้นกรอกรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จให้ครบ และเลือกวิธีการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้าพร้อมกับการชำระเงินที่สมบูรณ์ผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยการสแกน QR Code ผ่านระบบ Mobile Banking ของลูกค้า หรือใช้วิธีการโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีของบริษัท หมายเหตุ: หลังจากที่ทำการโอนเงินหรือชำระผ่านพร้อมเพย์แล้วเสร็จลูกค้าจำเป็นที่จะต้อง โทร หรือ ส่งอีเมลยืนยันให้ทางบริษัททราบถึงการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ 065-521-4000 และกด 0 หรือส่งอีเมลมาที่ support@tkkinter.com จากนั้นลูกค้าก็จะได้รับอีเมลแสดงถึงรายละเอียดของคำสั่งซื้อที่เลือกซื้อดังกล่าวทั้งหมด ประกอบกับวิธีการทำการนัดหมายในขั้นตอนต่อมา
การชำระเงินด้วยเช็ค ลูกค้าสามารถเลือกบริการที่ประสงค์จะใช้ตามขนาดพื้นที่ ที่ต้องการ จากนั้นกรอกรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จให้ครบ และเลือกวิธีการชำระเงินด้วยเช็ค เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้า ลูกค้าก็จะได้รับอีเมลแสดงถึงรายละเอียดของคำสั่งซื้อที่เลือกซื้อดังกล่าวทั้งหมด โดยลูกค้าจะทำการนัดหมายเพื่อให้เราเข้าไปให้บริการได้ก็ต่อเมื่อเช็คดังกล่าวนั้นได้ถูกสั่งจ่ายแล้วโดยสมบูรณ์เท่านั้น
การชำระเงินด้วยเงินสด ลูกค้าสามารถเลือกบริการที่ประสงค์จะใช้ตามขนาดพื้นที่ ที่ต้องการ จากนั้นกรอกรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จให้ครบ และเลือกวิธีการชำระเงินด้วยเงินสด เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้า ลูกค้าก็จะได้รับอีเมลแสดงถึงรายละเอียดของคำสั่งซื้อที่เลือกซื้อดังกล่าวทั้งหมด ประกอบกับวิธีการทำการนัดหมายในขั้นตอนต่อมา
การโอนเงินผ่านบัญชี ลูกค้าสามารถเลือกบริการที่ประสงค์จะใช้ตามขนาดพื้นที่ ที่ต้องการ จากนั้นกรอกรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จให้ครบ และเลือกวิธีการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ โดยหลังจากที่ลูกค้าทำการสั้งซื้อบริการ ลูกค้าสามารถเลือกที่จะโอนเงินสดแทนการสแกน QR Code ได้ โดยโอนเงินสดเข้าบัญชีบริษัท ที.เค.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หมายเหตุ: หลังจากที่ทำการโอนเงินหรือชำระผ่านพร้อมเพย์แล้วเสร็จลูกค้าจำเป็นที่จะต้อง โทร หรือ ส่งอีเมลยืนยันให้ทางบริษัททราบถึงการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ 065-521-4000 และกด 0 หรือส่งอีเมลมาที่ support@tkkinter.com
การทำการนัดหมายจะเกิดขึ้นภายหลังที่ลูกค้า เลือกช่องทางการชำระเงินและได้ชำระเงินโดยสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าคำสั่งซื้อของลูกค้านั้นสมบรูณ์ โดยหลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับอีเมลเพื่อทำการนัดหมาย ระบบจะให้ลูกค้ากรอกเลขที่คำสั่งซื้อ เพื่อยืนยันว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวสมบรูณ์ เช่นนี้จึงทำให้คำนัดหมายถือเป็นอันสมบูรณ์
ทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องให้ลูกค้าชำระเงินก่อน การทำการนัดหมายเว้นแต่ช่องทางการชำระเงินสด ณ สถานที่รับบริการเท่านั้นที่สามารถทำการนัดหมายได้หลังจากคำสั่งซื้อสมบูรณ์
สามารถทำได้ โดยทางบริษัทขอเรียนให้ทราบว่าที่อยู่ที่แสดงในใบเสร็จไม่จำเป็นที่จะต้องตรงกับที่อยู่ที่จะรับบริการได้ เพราะที่อยู่สำหรับการรับบริการ ลูกค้าสามารถเลือก และทำการนัดหมายได้ ภายหลังจากที่การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

คำถามทั่วไปที่พบบ่อย

เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาโดยประมาณ 30-45 นาทีในการทำงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของลูกค้าด้วย
ไม่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ เพราะผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดสกัดมาจากธรรมชาติ ปลอดภัย ไร้สี ไร้กลิ่น

ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการคืนเงิน หลังจากที่ได้รับบริการแล้วเสร็จ หากแต่ในกรณีที่ยังไม่เคยได้รับบริการแล้วทางบริษัทไม่สามารถเข้าให้บริการได้ บริษัทยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดให้แก่ลูกค้า ตามช่องทางการจ่ายเงินที่ลูกค้าชำระค่าบริการมา

กรณีที่ทางบริษัทได้เข้าให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งต่อมาทางลูกค้ายังคงพบเจอปัญหาอยู่และยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันของทางบริษัท 1 เดือนภายหลังที่ได้ให้บริการครั้งแรกแล้วเสร็จ เรายินดีเข้าให้บริการทำซ้ำอีกหนึ่งครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การนัดหมายวันเวลา หรือ เปลียนแปลงวันเวลา โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน 1 วันก่อนเข้าให้บริการ
ทางบริษัทขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นสมุนไพรปลอดภัยต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง ซึ่งน้ำยาของเราได้ผ่านการรับรองจากโรงพยาบาลชั้นนำระดับประเทศ อาทิ โรงพยาบาลสินแพทย์, โรงพยาบาลสุขุวิท, โรงพยาบาลรามคำแหง, โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ต่างล้วนรับการบริการจากเรามาแล้วในห้องคนไข้ เช่นนี้เราจึงกล้ารับรองว่าน้ำยาสมุนไพรของเราปลอดภัยตต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง 100%
ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการขุด เจาะ หรือ ทำลายเฟอร์นิเจอร์ ของลูกค้าทั้งสิ้น ทั้งนี้เราจะใช้หัวฉีดเข็มในการให้บริการเท่านั้น
ทางบริษัทต้องขอเรียนให้ทราบว่าประสิทธิภาพของทั้งสองผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันมากในเรื่องของการไล่หนู ซึ่งขึ้นอยู่กับทางลูกค้าว่าประสงค์ที่จะใช้แบบใด ทั้งนี้เหยื่อที่เป็นสมุนไพรจะมีราคาแพงกว่าเล็กน้อย เพราะการผลิตจะต้องสกัดจากธรรมชาติ 100% และเหยื่อสมุนไพรนี้จะปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน
ทางบริษัทขอเรียนให้ทราบว่าเราไม่มีนโยบายในการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าไปใช้เอง เพราะผลิตภัณฑ์ของเราจำเป็นที่จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดแมลงสาบ หนู ปลวก มด เท่านั้นเป็นผู้ให้บริการ จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำการนัดหมายวันเวลา และทางเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันเวลาที่ลูกค้านัดหมายแล้ว แต่ลูกค้ามีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนเวลาดังกล่าวออกไป สามารถทำได้ก่อน 24-48 ชั่วโมง ก่อนการเข้าให้บริการเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องคิดค่าเปลียนแปลงเวลา 50% ของอัตราค่าบริการแล้วจึงสามารถเข้าให้บริการตามวันที่เลื่อนออกไปได้
สามารถทำได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ถึงวันที่ลูกค้าได้ทำการนัดหมายไว้ 24-48 ชั่วโมงเท่านั้น โดยหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการยกเลิกที่จะรับบริการของเราแล้ว บริษัทยินดีที่จะคืนเงินให้เต็มจำนวนตามช่องทางการชำระเงินเดิมของลูกค้า
ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ที่จะยกเลิกการรับบริการ ในช่วงเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเจ้าหน้าที่พร้อมเข้าให้บริการ บริษัทจำเป็นที่จะต้องคิดค่ายกเลิกการใช้บริการดังกล่าว 50% ของอัตราค่าบริการ
ทางบริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริการที่ลูกค้าได้ซื้อไปนั้นจะเริ่มนับอายุต่อเมื่อได้ทำการนัดหมาย และเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปให้บริการแล้วเท่านั้น โดยจะมีเพียงสัญญารับประกันภายหลังจากที่ได้ให้บริการแล้วเสร็จหนึ่งเดือนเท่านั้น ดังนั้น หากลูกค้าได้ซื้อบริการไว้แต่ยังไม่ได้ทำการนัดหมาย บริการดังกล่าวก็จะไม่มีวันหมดอายุ

คำถามเกียวกับบริการในรถยนต์

ทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริการที่บ้่านหรือสถานที่อื่นตามที่ลูกค้านัดหมายเข้ามา เพื่อสะดวกแก่การขนย้ายของออกจากรถและการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ทางบริษัทขอแนะนำให้ลูกค้าเก็บข้าวของในรถออกทั้งหมด และภายหลังจากที่ฉีดควรปล่อยให้น้ำยาแห้งไม่ควรรีบเช็ดออก

ทางบริษัทขอเรียนให้ทราบว่าน้ำยาที่ใช้ฉีดทั้งหมดสกัดมาจากส่วนผสมธรรมชาติ ซึ่งไร้สี ไร้กลิ่น และคราบตกค้าง โดยเราจะใช้หัวฉีดที่มีขนาดเท่าเข็มให้บริการ ดังนั้นจึงไม่ทำให้รถยนต์เกิดคราบและกลิ่นเหม็นในภายหลัง

ทางบริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ลูกค้าสามารถนำรถยนต์ไปใช้ได้เลยตามปกติ หากแต่ไม่ควรที่จะรีบเช็ด หรือ ล้าง คราบน้ำยาที่ฉีดไปออก เพราะจะทำให้การทำงานของน้ำยาขาดประสิทธิภาพได้